Αναρτήσεις

..."συγκυβερνώντας μέσα σε ασφυκτικό νεοφιλελεύθερο πλαίσιο"...(>αναδημοσίευση άρθρου<)

..."το αριστερό «πρότυπο» και το παράδειγμα προς αποφυγή"...(>αναδημοσίευση άρθρου<)

..."το ιδεολογικά «αντιφατικό» στοίχημα, για ένα κόμμα της αριστεράς"...(>αναδημοσίευση άρθρου<)

..."αναζητώντας εναλλακτικούς & αντινεοφιλελεύθερους δρόμους διακυβέρνησης"...(>αναδημοσίευση άρθρου<)

..."η αριστερά στη κυβέρνηση, σ΄ένα νεοφιλελεύθερο περιβάλλον"...(>αναδημοσίευση άρθρου<)

..."η πρώτη & η δεύτερη ανάγνωση, ενός σποτ της ερτ"...(>σχόλιο<)

..."ευχαριστούμε σπούτνικ, που τολμήσατε"...(>σχόλιο<)

..."meps 21-6-2017: the missing scenario"...(>βρυξέλλες - live 19:00<)

..."κτιστό περιβάλλον: εφήμερες και διαχρονικές αξίες"...(>άρθρο<)